Beste spelers van Badminton Leudal clubs,

Een tijdje terug heeft iedereen binnen Badminton Leudal een enquete gekregen waarin gekeken is naar trainingsbehoefte.

We willen bij deze dan ook iedereen die aan heeft gegeven behoefte te hebben aan training op donderdag avond 24 november uitnodigen in de sporthal in Heel (van 20.00-22.00u).

Deze avond zullen we een “instuif/sterkte/ladder” wedstrijd hanteren om op die manier de sterkte en capaciteiten van iedereen afzonderlijk zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Aan de hand daarvan kunnen in de toekomst trainingen en trainingsgroepen opgezet worden.

Ga bij jezelf na waar je sterke en zwakke punten zijn en schrijf op wat je wil verbeteren.

Als je komt, geef dit door via email aan Evert van den Ham: vqe@live.nl met vermelding van naam, vereniging en 3 verbeterpunten.

BLFB

Training 2016 – Proloog 24 november 2016