Beste leden, 

Zoals jullie de afgelopen jaren gemerkt hebben is de samenwerking tussen de badmintonverenigingen BV Heel en BC Heytse intensiever geworden. Het begin van deze samenwerking is gestart in 2016, toen het gezamenlijke competitieteam HHC’16 is gevormd. In de tussengelegen jaren tot nu zijn steeds meer activiteiten samen georganiseerd en is de speelavond op maandag sinds oktober 2020 samengevoegd. 

Beide clubs hebben gemerkt dat een hechtere samenwerking noodzakelijk is om het speelplezier maar ook de financiële draagkracht in de toekomst in stand te kunnen houden. Dit heeft geleid tot het besluit om BC Heytse en BV Heel te fuseren tot één vereniging, HHC’16. De nieuwe constructie is dus 1 vereniging met 2 afdelingen, BV Heel en BC Heytse, beide namen blijven gehandhaafd.

Wat gaat dit concreet voor jullie betekenen? 

Speelavonden 

De speelavonden zoals ze nu gepland staan zullen ongewijzigd blijven. De leden van HHC’16 kunnen dus op maandag en donderdag in Heel spelen. Woensdag is de hal in Heythuysen voor alle leden beschikbaar. Op maandag kan indien nodig de speeltijd en ruimte worden uitgebreid. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om in Heel de vrijdagavond te gebruiken voor competitiedoeleinden.

Bestuur

De bestuursorganen zullen worden samengevoegd worden tot één bestuur bestaand uit: Hans Smit (voorzitter), Evert van den Ham (Ledenadministratie), Erik Kleuskens (Penningmeester) en Lotte van Wijnen (secretaris).  Evert zal ook in samenwerking met Tymen en Bennie de website voorzien van informatie en nieuws. De secretaris van BV Heel, Ruud Amendt zal als back-up voor vragen over subsidie en contact met gemeente of KvK actief blijven. Evert en Erik kunnen elkaar vervangen. We krijgen dus een daadkrachtige vereniging met een ervaren en solide bestuur. Neemt niet weg dat versterking altijd fijn is.

Contributie 

Contributie wordt per kwartaal geïnd. Voor de leden van BC Heytse zal dit wijzigen, dit was eerder per half jaar. Wanneer de contributie geïnd gaat worden ontvangen de leden hier tijdig een bericht over. Ook het totaal contributiebedrag voor beide clubs blijft ongewijzigd. 

Competitie 

De competitieteams zoals ze nu bestaan zullen ook in de nieuwe vereniging blijven bestaan.  

Feest

Zoals bekend zijn er ieder jaar feestavonden. BC Heytse in januari en BVHeel in juni. De coronaperikelen laten het helaas niet toe om in januari al iets te organiseren maar we zijn al druk bezig om, zodra het mag, een feestavond te organiseren om de samenwerking te vieren en om elkaar als leden (nog) beter te leren kennen.

Dit was de stand vorige week. Ons streven was, om zo snel mogelijk weer naar een normale toestand te kunnen gaan.

MAAR.

Zoals jullie vanavond om 19.00u en waarschijnlijk ook gedurende de hele dag al gemerkt hebben, gaan we in lockdown. Dit betekent dat alle binnensporten m.i.v. woensdag 16 december niet doorgaan tot tenminste 19 januari 2021. We kunnen de teleurstelling voelen en hadden als nieuw en gedreven bestuur natuurlijk heel graag een ander scenario gehad.

12 januari 2021 is er weer een persconferentie en we hopen dan ook op beter nieuws.

Voor nu rest ons als bestuur jullie allemaal toch een heel fijn kerstfeest en een goed begin van 2021 te wensen, ook als dit niet helemaal volgens de verwachting is. Maak er het beste van.

Tot gauw,

Lotte, Erik, Ruud, Hans en Evert

HHC’16: Een vereniging met 2 entiteiten