Na de persconferentie op 13 oktober 2020 jongstleden is gebleken dat de cijfers rondom het coronavirus zodanig zorgelijk zijn, dat het kabinet na adviezen van het OMT heeft besloten de regels rondom sporten flink aan te scherpen.

  • Competities worden per direct stilgelegd.
  • Teamsport is niet toegestaan, groepen van maximaal 4 personen mogen tegelijk sporten met in acht name van 1,5 meter afstand.
  • Kleedlokalen/Douches/WC blijven gesloten.

Deze regels zijn zeker tot halverwege december 2020 van toepassing.

Wat betekent dit voor de badminton?
Na consultatie van NOC*NSF en Badminton Nederland zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

  • Single is toegestaan, dubbelspelen mogen niet meer omdat de 1,5 meter niet te waarborgen is.
  • In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
  • In Publieke binnenruimtes is het dragen van een neus/mondmasker verplicht gesteld. Uitzondering tijdens actief uitoefenen van de sport.

Voorlopig zijn we blij dat we nog mogen badmintonnen, ook met deze verscherpte regels. Wanneer er wijzingen plaatsvinden die van invloed zijn hierop zal dit bekend worden gemaakt.

Zie voor meer informatie de pagina van het NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie141020.pdf

Als laatste geld, gebruik gezond verstand en hou je aan de basisregels. Alleen zo kunnen wij in de nabije toekomst weer normaal badmintonnen.

Update 8: CoronaVirus Covid-19, Aangepaste richtlijnen na 14 oktober 2020